Oromo Self-help Refugee Association (OSRA-Egypt)
Waldaya Wal-gargaarsa Baqattoota Oromoo Biyya Masrii

Click here to edit subtitle

Oduu fi Odeeffannoo /News

view:  full / summary

DHIIBBAA YEROO AMMAA BIYYOOTA AKKA LIBYA, YAMAN, FI AFRIKAA KIBBAATTI BAQATTOOTA OROMOO IRRAA GAHAA JIRU ILAALCHISEE IBSA WALDAYA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA MASRII

Posted by orococa on April 25, 2015 at 2:45 PM Comments comments (694)

DHIIBBAA YEROO AMMAA BIYYOOTA AKKA LIBYA, YAMAN, FI AFRIKAA KIBBAATTI BAQATTOOTA OROMOO IRRAA GAHAA JIRU ILAALCHISEE IBSA WALDAYA BAQATTOOTA OROMOO BIYYA MASRII

 

Haalli baqataa Oromoo biyyoota hedduu keessatti mudataa gaafii hedduu kan uf keessaa qabu tahuu caalaa ! ,yaroo takkatti bifa wal fakkaataan geggeeffamaa jiraatuu biras dabree ,Libiyaa keessatti akka Hoolaa tarree galfamanii kanneen qalaman ke...

Read Full Post »

Godaansi Maali?

Posted by orococa on April 4, 2015 at 12:30 AM Comments comments (0)

Godaansi Maali?

Torbii dabr dura " Godaansi maali ? " gaafii jedhu akka xiinxalinu fi haala biyya keennaan wal cinaa qabnee akka qorannu bulfannee turre . .

Godaansa jechuun, sochii seenaa argamaa keessatti ilma namaas tahee lubbuu qabeeyyiin biroo naannoo jireenya fi qubsuma isaanii tokkorraa kan biraatti ,jijjiirachuuf taasisan,ta'ee godaansi kun kan waloo yookaanis hagoon geggeeffamu ta'uu caalaa ,kaayyoon isaa godaansa yaroo( kan irraa galan ) yoo...

Read Full Post »

NEW UNHCR RECEPTION SYSTEM AT 6 October Office - Token Flyer

Posted by orococa on July 27, 2013 at 12:10 AM Comments comments (0)

Baqattoota Oromoo Biyya Masriitiif, Waajjirri UNHCR haala ittiin dabaree qabata fooyyessee jira. Kunis dabaree argachuuf deemanii achi buluu fi humna dhabuudhaan fayyadamuu dadhabuu jaarsolii fi haawwota keennaa xiqqeessee waan jiruuf akka itti fayyadamtan dhaamsi armaan gadii waajjira UNHCR irraa kennamee jira. Dhaamsi kuni guyyaa 28/07/2013 irraa kaasee hujirra oola. Lakkoofsota armaan gadii ilaalaatii itti fayyadamaa!!! Hiikkaan Afaan Oromoo dhaamsa kanaa gara gadiitti argama.

Read Full Post »

Baqattoonni Oromo Biyya Masrii guyyaa 34faaf ala UNHCR Cairo fuula dura bulaa jiru!!!

Posted by orococa on July 11, 2013 at 11:45 AM Comments comments (1)

Baqattoonni Oromoo Biyya Masrii har'a guyyaa 34ffaas wajjira UNHCR Cairo fuul duratti beelawaa dheebochaa jiru. Alatti soomanni ramadaanaa irratti seenee. haala Suuraa armaan gaditti mul'atuutiin waan qaban waliif qodanii wal nyaachisaa jiru. Maallaqani qaban harkaa dhumee, dhukkubni itti hammaatee, guyyaa aduun halkan qorraan biyya ambaa keessatti d...

Read Full Post »

Incident report from Cairo: Knife attack on Abdi Obsa (157/2012) and Attempt Against Yusuf Bariso (UNHCR No.: 1397/2009)

Posted by orococa on July 9, 2013 at 12:50 AM Comments comments (1)

Incident report from Cairo: Knife attack on Abdi Obsa (157/2012) and Attempt Against Yusuf Bariso (UNHCR No.: 1397/2009)

July 8, 2013, Cairo, Egypt

 

 Abdi Obsa

The attack on Oromo refugees in Egypt has continued as we speak. Attached is a picture of a young man attacked by a knife on July 6 as he and his friend were looking for dinner. His friend survived the kn...

Read Full Post »

Hiriirri Baqattoota Oromoo Biyya Masrii Guyyaa 19ffaaf itti fufee argama.

Posted by orococa on June 27, 2013 at 1:55 AM Comments comments (0)

Iyya Iyya nuuf dabarsaa!!!.... Lallabaa walitti labsaa!!!

http://www.youtube.com/watch?v=q5n7bQo5Pus&feature=youtu.be

Ilmaan nu harkatti beelawutti jiru, dubartiin nu harkatti dhukkubsachutti jirti. Deebiin hanga ammaatti  UNHCR irra hanga ammaatti arganne hin jiru. Guyyaa sadi dura mana naannoo "6 October" jedhamutti baqattoota Oromoo hundaaaf ni kireessina jedhamee ture. Kanaafis UNHCRiin maallaqa barbaachisaa ergi qopheessitee booda, warri biyya namoota Lammii Eth...

Read Full Post »

Ethiopian refugees face dam backlash in Egypt

Posted by orococa on June 21, 2013 at 6:30 AM Comments comments (0)

Go to this link for slide show of pictures http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/ethiopian-refugees-face-dam-backlash-in-egypt/

Nadia Ibrahim holds the blue United Nations refugee application card. Many of the asylum seekers have only been in Cairo for less than a month.123456789101112

Persecuted ethnic Oromo demand UN protection amid xenophobic attacks and government hostility over the Blue Nile dam.

 

June 19, 2013, Cairo, Egypt(Aljazeera) - For months, ...

Read Full Post »

Request for urgent help!!! 10th Day of Successive Demonstration by Oromo Refugees in Egypt in front of the UNHCR Cairo

Posted by orococa on June 18, 2013 at 7:30 AM Comments comments (0)

We, Oromo Refuges in Egypt, are in a very critical situation as the UNHCR office is very reluctant to provide us with the assistance we requested. We have experinced a very shocking situatons during the last ten days since we staged a demonistration in fron of the UNHCR Cairo on 09/06/2013. We have no food and shelter. There is no toilet for us to use. UNHCR office in Cairo does not allow us to use the bathrooom in its premise. There is no any place for sanitation. Childen are being weak beca...

Read Full Post »

Rss_feed